Personvern

Informasjon om behandling av personopplysninger i henhold til artikkel 13 og 14 i EU Reg.nr. 679/2016

3Labs Srl samler inn og bruker dine personlige data når du surfer eller bruker de elektroniske tjenestene som er tilgjengelige på nettstedet www.tomshw.it og på forum.tomshw.it. 
Med personopplysninger mener vi all informasjon som kan brukes til å identifisere deg som individ.
Formålet med denne informasjonen er å gi deg en klar og detaljert forklaring på hvordan, når og hvorfor vi samler inn og bruker dataene dine. Den er utformet for å enkelt og transparent vise deg vår personvernpolicy og vise deg hvordan du effektivt kan utøve rettighetene dine.
Denne informasjonen refererer kun til dataene som behandles av 3Labs Srl gjennom denne nettsiden og angår ikke andre nettsteder, plattformer eller sosiale nettverkssider som kan nås via lenker på nettstedet: i disse tilfellene er det alltid nødvendig å referere til tilgjengelig informasjon på de respektive sidene.
Denne informasjonen kan gjennomgå endringer og variasjoner over tid, så vi inviterer deg til regelmessig å konsultere denne siden for å bli oppdatert på behandlingen av personopplysninger som utføres.

INDEKS:

 1. Hvem er behandlingsansvarlig?

 2. Når samler du inn dataene mine?

 3. Hvilke data vil du behandle?

 4. Til hvilke andre formål kan du bruke dataene mine?

 5. Hvem vil du dele dataene mine med?

 6. Hvordan vil du behandle dataene mine? 

 7. Behandles dataene mine utenfor Europa?

 8. Hvor lenge vil du beholde dataene mine?

 9. Lenker til tredjeparts nettsteder og sosiale nettverk

 10. Hvilke rettigheter har jeg og hvordan kan jeg beskytte personvernet mitt? 

 11. Kan jeg sende inn en klage?

 12. Noen endringer

1. Hvem er behandlingsansvarlig for mine data?
Siden 3Labs Srl, PI 04146420965, bestemmer midlene og formålene for behandlingen av personopplysninger som er involvert i bruken av denne nettsiden, er det datakontrolløren.
Du kan kontakte den behandlingsansvarlige ved å sende en kommunikasjon til følgende adresser:

 • per post: 3Labs Srl, Milan (MI) Via Dante 16;

 • e-post: privacy@tomshw.it;

 • PEC: 3labs@pec.it.

2. Når samler du inn dataene mine?
3Labs Srl vil samle inn informasjonen du oppgir direkte:

 • når du går inn på og surfer på nettstedet;

 • når du sender spørsmål eller råd gjennom seksjonene eller kontaktene som er dedikert til dette;

 • når du ber om hjelp til våre tjenester;

 • når du registrerer deg på nettstedet;

 • når du bruker tjenestene (f.eks. fora, kommentarer); 

 • hvis du søker om å jobbe hos oss;

 • hvis du abonnerer på nyhetsbrevtjenesten.

3. Hvilke data vil du behandle?
Når du surfer, bruker tjenestene eller foretar kjøp på 3Labs Srl-nettstedet, kan følgende typer data bli behandlet:

a) Navigasjonsdata
Noen personopplysninger hvis overføring er implisitt i navigering av nettsteder, inkludert men ikke begrenset til datatrafikk og angående plassering, weblogg og andre kommunikasjonsdata for faktureringsformål eller angående ressursene som er aksessert gjennom enheten, innhentes av datasystemene som tillater dem til å fungere riktig. Selv om denne informasjonen ikke samles inn for å bli assosiert med identifiserte interesserte parter, kan den tillate brukere å bli identifisert – i sin natur og gjennom behandling og assosiasjon med data som innehas av tredjeparter. For eksempel inkluderer de IP-adressene eller domenenavnene til datamaskinene som brukes av brukere som kobler til nettstedet, de unike adressene til de forespurte ressursene, tidspunktet for forespørselen, metoden som ble brukt for å sende forespørselen til serveren, størrelsen av filen oppnådd som svar, den numeriske koden som indikerer statusen til svaret gitt av serveren og andre parametere knyttet til operativsystemet og nettleseren som brukes.

 • Formålet med behandlingen: lar deg bruke nettstedet trygt og riktig;

 • Retslig grunnlag for behandlingen: han legitim interesse av 3Labs Srl til korrekt funksjon av nettstedet og til sikkerheten ved navigering, jevnlig balansert med rettighetene til den interesserte part (artikkel 6, paragraf 1, bokstav f, GDPR).

b) Be om informasjon
Du kan kontakte oss via kontaktskjemaet eller bruke kontaktdetaljene som er angitt på nettstedet for å be om informasjon eller assistanse; dette innebærer påfølgende innhenting av dataene du har kommunisert til oss (navn, etternavn, e-postadresse og informasjonen i kommunikasjonen), og det innebærer selvsagt at du lar oss sende deg svarkommunikasjon ved å bruke kontaktdetaljene du ga oss på tidspunktet for forespørselen.

 • Formålet med behandlingen: sikre tilstrekkelig støtte i forhold til dine behov og svare på dine forespørsler;

 • Retslig grunnlag for behandlingen: levering av tjenesten du har bedt om (artikkel 6, nr. 1, bokstav b, GDPR).

c) Samarbeid med oss
Du kan kontakte oss for å sende inn din søknad om ledige stillinger, ved å fylle ut det aktuelle skjemaet i "Samarbeid med oss"-delen eller ved å bruke kontaktinformasjonen som er oppgitt der, og dermed gi den behandlingsansvarlige fullmakt til å behandle personopplysninger for det nevnte formålet. . For dette formål vil det bli bedt om identifikasjonsdata (navn og etternavn), en kontakt-e-postadresse og curriculum vitae, en personlig beskrivelse, interesseposisjonen og tekstene som skal undersøkes, da dette er nødvendig informasjon for 3Labs. Srl for å evaluere samarbeidsforslaget ditt.

Levering av disse dataene er obligatoriske bare for presentasjon av ens kandidatur, og derfor er det overlatt til den enkelte kandidats vilje å avgjøre om de skal fortsette med å sende curriculum vitae: ethvert avslag vil gjøre det umulig å bruke tjenesten, uten ytterligere konsekvenser. 

Samtykket til behandlingen er ikke nødvendig, i henhold til art. 111bis i lovvedtak n. 196/2003 (den såkalte personvernloven, som endret ved lovdekret nr. 101/2018) og art. 9, paragraf 2, bokstav b) i GDPR, når behandlingen gjelder data i læreplanene som spontant overføres av kandidatene med det formål å mulig etablere ansettelses-/samarbeidsforholdet, selv når det gjelder data som faller innenfor det bestemte kategorier gitt i art. . 9 i GDPR (for eksempel i hypotesen der de aktuelle dataene må være kjent på grunn av etableringen av et arbeidsforhold, med særlig henvisning til kandidatens mulige tilhørighet til de beskyttede kategoriene eller behovet for å utføre medisinske undersøkelser før ansettelse). På tidspunktet for ethvert intervju vil den interesserte part få all ytterligere informasjon om behandlingen av deres personopplysninger.

Dataene vil bli oppbevart i den perioden som er nødvendig for å evaluere forespørselen din, og i alle fall i en periode på maksimalt to år. Videre vil kanselleringen av dataene som sendes utføres når som helst, i tilfelle det sendes en spesifikk forespørsel fra kandidaten til den behandlingsansvarlige.

 • Formålet med behandlingen: gi tjenesten som den interesserte part ber om og vurdere søknadsforespørselen mottatt for mulig etablering av et arbeidsforhold;

 • Retslig grunnlag for behandlingen: å utføre kontraktsforholdet som den interesserte part er part i (artikkel 6, nr. 1, bokstav b GDPR).

d) Sende kommunikasjon for markedsføringsformål i sammenheng med legitim interesse og myk spam
I noen tilfeller kan vi bruke e-postadressen kommunisert av brukeren som bruker nettstedet (for eksempel i tilfelle av en personlig konto eller spesifikke forespørsler) for å sende noen reklamekommunikasjon, selv uten å spørre brukeren om forhåndssamtykke. Denne behandlingen vil bli utført i samsvar med bestemmelsene i art. 6, lett. f), GDPR og art. 130, co. 4, i lovvedtak 130/2003. Spesielt blir brukere informert om behandlingsaktiviteten gjennom denne informasjonen, og de gis alltid rett til å protestere, på en enkel og gratis måte, mot slik behandling: hver kommunikasjon som sendes av den behandlingsansvarlige inneholder faktisk en referanse til dette informasjon og indikasjonene på hvordan du kan be om avbrudd av behandlingen (ved framelding), ved å kontakte den behandlingsansvarlige eller ved direkte å velge den aktuelle lenken som er tilgjengelig nederst i hver kommunikasjon.

 • Formålet med behandlingen: informere deg om produkter som ligner de du har kjøpt tidligere og om din mulige interesse;

 • Retslig grunnlag for behandlingen: forskriftsbestemmelsen etter art. 130, paragraf 4, i lovdekret 196/2003 som legitimerer sending av kommunikasjon angående produkter eller tjenester som ligner på de som allerede er forespurt (artikkel 6, nr. 1, bokstav c og f, GDPR).

e) Nyhetsbrev
3Labs Srl-nyhetsbrevet sendes via e-post til de som eksplisitt ber om det, ved å fylle ut det aktuelle skjemaet på nettstedet med deres e-postadresse og autorisere 3Labs Srl til å behandle personopplysningene deres for det nevnte formålet. Tjenesten leveres utelukkende etter eksplisitt og utvetydig manifestasjon av samtykke fra brukeren (utstedt ved å velge riktig boks på nettstedet) og levering av data er obligatorisk kun for å motta nyhetsbrevet, og ethvert avslag vil gjøre det umulig. bruke tjenesten, uten ytterligere konsekvenser.
Nyhetsbrevtjenesten leveres gjennom "Elastic Mail"-plattformen som er gjort tilgjengelig og administrert av selskapet Elastic Mail Inc., basert i British Columbia på PO Box 9038 Stn. Prov. Govt., Victoria, BC V8W 9A4 (personvernregler: https://elasticemail.com/resources/usage-policies/privacy-policy).
I alle fall, for å slutte å motta nyhetsbrevet, velg ganske enkelt avmeldingslenken, presentere på slutten av hver e-post, eller send en spesifikk forespørsel til e-postadressen privacy@tomshw.it. Kanselleringen håndteres på en delvis automatisert måte, slik at ytterligere nyhetsbrev kunne mottas i en periode etter denne forespørselen, i alle fall senest 72 timer fra kanselleringsforespørselen, og sendingen av disse var planlagt før du mottok kanselleringsforespørselen.

 • Formålet med behandlingen: send den interesserte parten e-postkommunikasjon relatert til 3Labs Srl produkter og tjenester, nyheter og oppdateringer om relaterte emner, samt tilbud og kampanjer forbeholdt abonnenter på tjenesten;

 • Retslig grunnlag for behandlingen: samtykke fra den interesserte part (artikkel 6, nr. 1, bokstav a, GDPR).

f) Sende kommunikasjon for markedsførings- og/eller kommersielle reklameformål
Dataene som kommuniseres til 3Labs Srl kan brukes til å gjennomføre markedsundersøkelser for å forbedre opplevelsen og kvaliteten på tjenestene som tilbys og for å sende deg kommersiell kommunikasjon fra 3Labs Srl gjennom passende kommunikasjonsmidler (som e-post eller direktereklame, SMS eller telefonsamtaler), i forhold til produktene og tjenestene som tilbys, spesielle arrangementer eller promotering av dedikerte tilbud kun i tilfelle det uttrykkelige samtykke gitt av brukeren for denne behandlingen gjennom de aktuelle skjemaene på nettstedet.
På nettstedet er det ulike forespørsler om samtykke for markedsføringsformål, fordi kommersiell kommunikasjon kan sendes av 3Labs Srl og/eller av tredjeparter, kommersielle partnere til databehandleren: behandlingen trenger i alle fall distinkte og spesifikke samtykker fra 'brukeren . Det er alltid mulig å nekte samtykke til alle disse behandlingene, eller å samtykke til behandlingen kun av 3Labs Srl eller kun av dets kommersielle partnere. I alle fall, etter å ha gitt det, er det alltid mulig å tilbakekalle det gitte samtykket og be om avbrudd av disse behandlingsaktivitetene. For dette formål er det mulig å bruke de spesifikke lenkene som er til stede i hver mottatt kommunikasjon eller å sende en spesifikk forespørsel til 3Labs Srl gjennom kontaktdetaljene som er angitt i denne informasjonen.

 • Formål etterfulgt: utføre markedsundersøkelser for å forbedre opplevelsen og kvaliteten på tjenestene som tilbys og sende deg kommersiell kommunikasjon knyttet til produktene og tjenestene til 3Labs Srl

 • Retslig grunnlag for behandlingen: brukerens samtykke (artikkel 6, nr. 1, bokstav a GDPR), fritt gitt og kan tilbakekalles til enhver tid, ved å sende en kommunikasjon til den behandlingsansvarlige på adressene som er angitt på nettstedet eller ved å velge avmeldingslenken nederst på hver kommunikasjon .

g) Data gitt frivillig av brukeren (for å laste ned guider, kataloger og annet materiale)
Brukeren kan bestemme seg for å gi den behandlingsansvarlige personopplysningene som etterspørres fra tid til annen for å laste ned veiledninger, kataloger og tilleggsmateriell som gjøres tilgjengelig gjennom popup-vinduer og skjemaer på nettstedet. Ved å uttrykke uttrykkelig samtykke kan brukeren også samtykke til mottak av reklamemateriell. Disse og det andre innholdet som er lastet ned fra nettstedet representerer materiale som eies av eieren. Derfor brukes dataene som er gitt for dette formålet til å identifisere subjektet og svare på forespørselen hans. 

 • Formål etterfulgt: lar deg laste ned materialet som er gjort tilgjengelig for brukere på nettstedet.

 • Retslig grunnlag for behandlingen: levering av tjenesten du har bedt om (artikkel 6, nr. 1, bokstav b GDPR).

h) Geolokalisering
Hvis brukeren uttrykkelig samtykker, kan bruken av nettstedet innebære innsamling av data knyttet til den geografiske plasseringen til enheten som brukes av brukeren (geolocation): på denne måten kan faktisk brukeren motta innhold, inkludert av en reklame natur, tilpasset dens geografiske plassering. Denne funksjonen kan bare aktiveres på nettstedet hvis brukeren tidligere har samtykket til å oppdage sin plassering gjennom innstillingene til nettleseren eller enheten som brukes til navigering. Når som helst kan geolokaliseringstjenestene deaktiveres ved å gå til den aktuelle delen av tillatelsene for lokalisering av operativsystemet til brukerens enhet.
Bestemmelsens art er valgfri; manglende levering vil gjøre det umulig for brukeren å bruke tjenestene basert på geolokalisering, men hovedtjenestene til plattformen kan fortsatt brukes; i dette tilfellet kan du fortsatt bruke søketjenesten ved å manuelt angi området du er interessert i. Dataene knyttet til gjenkjenning av brukerens posisjon oppbevares utelukkende for varigheten av en nettlesingsøkt på plattformen.
formål: forbedre funksjonen og effektiviteten til tjenestene som tilbys gjennom nettstedet.
Base giuridica: brukerens frie og eksplisitte samtykke, i henhold til art. 6, lett. a), EU Reg. 679/2016, utgitt via en spesifikk knapp som vises på nettstedet for å aktivere geolokaliseringstjenesten.

i) Informasjonskapsler
Hva er? Begrepet informasjonskapsel indikerer en liten tekstfil der kort informasjon knyttet til navigasjon på et bestemt nettsted er lagret, som vil bli installert på enheten din når du logger inn. Hver informasjonskapsel inneholder forskjellige data (for eksempel navnet på serveren den kommer fra, en numerisk identifikator osv.), den kan forbli i systemet i løpet av en økt (til nettleseren lukkes) eller i lange perioder og kan inneholde en unik identifikasjonskode.
Når du besøker nettstedet igjen, vil de bli sendt tilbake til nettstedet som genererte dem (førsteparts informasjonskapsler) eller til de levert av tredjeparter som kan gjenkjenne dem (tredjeparts informasjonskapsler).
3Labs Srl har til hensikt å forsikre deg om sikkerheten til informasjonskapslene på nettstedet deres: de skader ikke enheten din på noen måte, men vil tillate deg å surfe raskere, og gi deg en bedre opplevelse.
Hva er de for? Informasjonskapsler brukes til forskjellige formål avhengig av type: noen er strengt nødvendige for riktig funksjonalitet til et nettsted (tekniske informasjonskapsler), mens andre optimerer ytelsen for å tilby en bedre brukeropplevelse eller lar deg innhente statistikk på nettstedet. '' bruk av nettstedet, for eksempel analyseinformasjonskapsler, eller lar deg se personlig tilpasset annonsering, for eksempel profileringsinformasjonskapsler.
3Labs Srl-nettstedet bruker både informasjonskapsler som ikke krever ditt samtykke for installasjonen (for eksempel tekniske informasjonskapsler), og informasjonskapsler som krever ditt forhåndssamtykke for å kunne brukes (for eksempel profileringsinformasjonskapsler).
Spesielt kan følgende aktiveres på nettstedet:

til. Tekniske informasjonskapsler (som IKKE krever ditt samtykke):

Disse informasjonskapslene er nødvendige for nettstedets funksjon og lar deg få tilgang til funksjonene (såkalte navigasjonsinformasjonskapsler) eller for å autentisere deg selv i økten.
Det er også tenkt bruk av funksjonelle informasjonskapsler, som lar deg lagre dine preferanser og innstillinger, og dermed forbedre nettleseropplevelsen din på nettstedet.
For å sikre funksjonaliteten slettes disse informasjonskapslene vanligvis ikke når nettleseren lukkes; de har imidlertid en forhåndsdefinert varighet (vanligvis opptil maksimalt 2 år) og etter denne perioden deaktiveres de automatisk. Disse informasjonskapslene og dataene de samler inn vil på ingen måte bli brukt til andre formål.
Installasjonen av tekniske informasjonskapsler skjer automatisk etter tilgang til nettstedet eller for å aktivere visse funksjoner (f.eks. ved å velge alternativet "husk meg"). Du kan når som helst bestemme deg for å deaktivere dem ved å endre innstillingene til nettleseren din: i dette tilfellet kan du imidlertid støte på noen problemer med å se nettstedet.

 • Formål etterfulgt: sikre riktig funksjon og sikkerhet på nettstedet;

 • Retslig grunnlag for behandlingen: den legitime interessen til 3Labs Srl i riktig funksjon av nettstedet og i navigasjonssikkerheten, jevnlig balansert med rettighetene til den interesserte part (artikkel 6, paragraf 1, bokstav f, GDPR).

b. Anonymiserte analytiske informasjonskapsler (som IKKE krever ditt samtykke)

Disse informasjonskapslene holder styr på valgene som er gjort på nettstedet og data knyttet til brukernes nettlesing (for eksempel sider vist, oppholdstid på en side osv.), for å utføre statistisk analyse, i anonym og aggregert form. Disse verktøyene kan kun brukes etter å ha gitt uttrykk for brukerens samtykke. 
Et unntak fra denne regelen er bare det tilfellet der følgende omstendigheter oppstår:
- IP-adressen er behørig anonymisert;
- informasjonen innhentet med analytiske informasjonskapsler refererer til en enkelt IT-ressurs (side, app, etc.) og brukes kun i anonym og aggregert form;
- leverandøren av informasjonskapsler kombinerer ikke informasjonen med annen behandling og gir den ikke videre til tredjeparter.
Hvis disse kravene oppfylles, er fullstendig anonymisering av dataene som samles inn garantert, og selv informasjonskapslene som faller inn i denne kategorien kan aktiveres uten behov for brukerens samtykke, nettopp fordi dataene som behandles ikke kan knyttes til noen identifiserbar bruker.

 • Formål etterfulgt: har statistikk knyttet til brukeratferd på nettstedet, basert på aggregerte og anonymiserte data.

 • Retslig grunnlag for behandlingen: avhengig av tilfellet:
  - den legitime interessen til 3Labs Srl i å optimalisere ytelsen til nettstedet og forbedre tjenestene som tilbys gjennom nettstedet, jevnlig balansert med rettighetene til den interesserte part (artikkel 6, paragraf 1, bokstav f, GDPR);
  - brukerens samtykke (artikkel 6, paragraf 1, bokstav a, GDPR), fritt gitt og kan tilbakekalles til enhver tid, gjennom informasjonskapselbanneret eller ved å følge instruksjonene nedenfor og i Regler cookie.

c. Informasjonskapsler for profilering og markedsføring (som krever ditt SAMTYKKE):

Dette nettstedet bruker også profilering og tredjeparts informasjonskapsler, hvis installasjon er underlagt ditt forhåndssamtykke utstedt via banneret eller også administrert til enhver tid gjennom Regler cookie
Profileringsinformasjonskapsler kan omfatte forskjellige kategorier, inkludert reklameprofilering, retargeting eller sosiale informasjonskapsler. 

 • Informasjonskapsler for annonseprofilering: Lag en brukerprofil som lar deg se reklameinnhold i tråd med preferansene som vises mens du surfer på nettstedet;

 • Retargeting informasjonskapsler: de opprettes for å sende deg reklameinnhold knyttet til produktene du har kjøpt eller sett på nettstedet og som du har uttrykt interesse for;

 • Sosiale informasjonskapsler: denne siden sørger for installasjon av informasjonskapsler knyttet til plugin-moduler for sosiale nettverk. Disse informasjonskapslene administreres direkte av tredjeparter og tillater visning av reklamemeldinger i tråd med dine preferanser.

Når du går inn på nettstedet, vil du gjennom et spesielt banner bli informert om tilstedeværelsen av profilerings- og retargeting-informasjonskapsler, og gjennom det kan du samtykke eller ikke til installasjonen av dem, eventuelt velge de individuelle informasjonskapslene du vil installere.
Du kan til enhver tid tilbakekalle samtykket som er gitt tidligere, uten å kompromittere muligheten for å besøke nettstedet og bruke innholdet.
Installasjonen av profilering, retargeting, analytiske og sosiale informasjonskapsler, inkludert all annen aktivitet knyttet til dem, administreres gjennom tredjepartstjenester. For mer informasjon og for å aktivere eller deaktivere disse informasjonskapslene, kan du få tilgang til informasjonen gitt direkte av tredjepartsselskaper: den relevante listen er tilgjengelig for deg i vår Regler cookie.
Brukeren informeres både gjennom den korte informasjonen (banner vises inntil samtykke er gitt eller nektet) og gjennom vår Regler cookie at vi inviterer deg til å lese nøye for all annen informasjon om informasjonskapslene som brukes på nettstedet og for informasjon om deaktivering av dem.

 • Formål etterfulgt: analysere brukerens nettleseratferd for å presentere personlig tilpasset annonsering;

 • Retslig grunnlag for behandlingen: brukerens samtykke (artikkel 6, paragraf 1, bokstav a, GDPR), fritt gitt og kan tilbakekalles til enhver tid, gjennom informasjonskapselbanneret eller ved å følge instruksjonene nedenfor og i Regler cookie.

d. Plugin for sosiale medier

SPå nettstedet er det noen knapper som henviser brukeren til kontrollørens profiler på sosiale nettverk. Først etter å ha klikket på disse knappene, kan noen informasjonskapsler aktiveres for markedsførings- og profileringsformål av tredjepartene som administrerer de sosiale nettverkene. Eieren av nettstedet administrerer ikke disse verktøyene direkte, men informerer deg om muligheten for at de kan bli aktivert ved å bruke funksjonene til nettstedet. For mer informasjon, inkludert hvordan du deaktiverer disse informasjonskapslene, vennligst les informasjonen om behandling av personopplysninger på sosiale nettverk:

Deaktivering via nettleser

Det påpeker vi fra nettstedet http://www.youronlinechoices.com/it/ det er ikke bare mulig å få ytterligere informasjon om informasjonskapsler, men også å bekrefte installasjonen av en rekke informasjonskapsler på nettleseren/enheten din og, der det støttes, også å deaktivere dem.
Vanlige nettlesere (f.eks. Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari) godtar også informasjonskapsler som standard, men denne innstillingen kan endres av brukeren når som helst. Dette gjelder både PC-er og mobile enheter som nettbrett og smarttelefoner: det er en generelt og bredt støttet funksjon.
Derfor kan informasjonskapsler enkelt deaktiveres eller deaktiveres ved å få tilgang til alternativene eller preferansene til nettleseren som brukes, og generelt kan bare tredjeparts informasjonskapsler blokkeres; Generelt vil disse alternativene bare ha effekt for den nettleseren og på den enheten, med mindre alternativer er aktive for å forene preferanser på forskjellige enheter. Spesifikke instruksjoner finner du på alternativene eller hjelpesiden til selve nettleseren. Deaktivering av tekniske informasjonskapsler kan imidlertid påvirke den fullstendige og/eller korrekte funksjonen til ulike nettsteder, inkludert dette nettstedet.
Som regel bruker nettleserne i dag:

 • tilbyr alternativet "Ikke spor", som støttes av noen (men ikke alle) nettsteder. På denne måten kan det hende at enkelte nettsteder ikke lenger samler inn visse navigasjonsdata;

 • tilby muligheten til anonym eller inkognitosurfing: på denne måten vil ingen data samles inn i nettleseren og nettleserhistorikken vil ikke bli lagret, men nettlesingsdataene vil fortsatt bli anskaffet av operatøren av nettstedet som besøkes;

 • lar deg slette informasjonskapslene som er lagret helt eller delvis, men når du besøker et nettsted igjen, installeres de vanligvis der denne muligheten ikke er blokkert.

Lenkene til støttesidene til de mest populære nettleserne er angitt (med instruksjoner om å deaktivere informasjonskapsler på disse nettleserne):

4. Til hvilke andre formål kan du bruke dataene mine?
Til slutt kan dine personopplysninger også brukes til å:
a) overholde juridiske forpliktelser og forespørsler fra offentlige eller offentlige myndigheter;
b) håndtere eventuelle tvister eller tvister og derfor forsvare rettighetene til 3Labs Srl, både i retten og utenfor retten.

I slike tilfeller vil det juridiske grunnlaget for behandlingen være:
- for punkt a), oppfyllelse av en juridisk forpliktelse;
- for punkt b), den berettigede interessen til den behandlingsansvarlige i beskyttelsen av deres rettigheter, forutsatt at de er tilstrekkelig balansert, fra tid til annen, med rettighetene til den interesserte part.

5. Hvem vil du dele dataene mine med?
I samsvar med formålene som er angitt i forrige seksjon, kan personalet til 3Labs Srl være ansvarlig for å behandle dataene dine, for å kunne gi deg tjenestene, informasjonen eller støtten som etterspørres.
Derfor vil tilgang til dine personopplysninger være uttrykkelig autorisert av den behandlingsansvarlige, som om nødvendig kan utnevne subjektene som den gjelder for levering av tjenester og for aktivitetene til dens kompetanse som databehandlere til regel av artikler 28 og 29 i GDPR.
I denne forbindelse spesifiserer vi at:

 • Nyhetsbrevtjenesten leveres gjennom "Elastic Mail"-plattformen som er gjort tilgjengelig og administrert av selskapet Elastic Mail Inc., basert i British Columbia på PO Box 9038 Stn. Prov. Govt., Victoria, BC V8W 9A4 (personvernpolicy: https://elasticemail.com/resources/usage-policies/privacy-policy) ..

Vi minner deg også om at listen over databehandlere er tilgjengelig fra behandlingsansvarlig, hvorfra du kan be om den ved å bruke kontaktdetaljene angitt ovenfor.
Brukerdata vil ikke i noe tilfelle bli overført til tredjeparter, bortsett fra i tilfelle hvor arten av tjenestene som ytes krever det, eller i tilfelle der, i kraft av en juridisk forpliktelse eller i nærvær av en legitim interesse, dataene Den behandlingsansvarlige har behov for å kommunisere dem til de kompetente retts- eller tilsynsmyndighetene.

6. Hvordan vil du behandle dataene mine?
Dine personopplysninger vil også bli behandlet ved hjelp av elektroniske midler i den tiden som er strengt nødvendig for å oppnå formålene med innsamlingen.
3Labs Srl vil ta nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak for å forhindre tap, ulovlig eller feilaktig bruk av data, samt for å forhindre enhver form for uautorisert tilgang fra tredjeparter.
Derfor vil 3Labs Srl garantere sikkerheten til dine personlige data, begrense antall personer som vil få tilgang til servere eller databaser og sette opp beskyttelsessystemer som tar sikte på å avverge risikoen for cyberangrep.

7. Behandles dataene mine utenfor Europa?
Dataene som behandles av 3Labs Srl ligger på servere som befinner seg innenfor EU.
Noen tjenesteleverandører er imidlertid basert i ikke-europeiske land, spesielt i USA, som også spesifikt angitt i vår Regler cookie og i forrige avsnitt 5 1. (Hvem vil du dele dataene mine med?).
I disse tilfellene kan personopplysninger også ligge på servere i USA, men alltid i samsvar med bestemmelsene i artikkel 45 og følgende i GDPR. Alle nødvendige forholdsregler vil derfor bli tatt for å garantere den mest komplette beskyttelsen av personopplysninger, basert på denne overføringen: a) på tilstrekkelighetsbeslutninger fra mottakende tredjeland uttrykt av EU-kommisjonen; b) på tilstrekkelige garantier uttrykt av tredjepartsmottakeren i henhold til art. 46 i forordningen; c) om vedtakelse av bindende selskapsregler, cd. Bedriftens bindende regler.

8. Hvor lenge vil du beholde dataene mine?
3Labs Srl vil behandle dine personopplysninger i den tiden som er rimelig nødvendig for å oppnå kun formålene som er oppført ovenfor, som kan konsulteres i avsnittet "Hvilke data vil du behandle?" o for oppbevaringsvilkårene gitt av sektorlovgivningen: for eksempel vil dataene knyttet til kjøpene som er foretatt, bli oppbevart i perioden fastsatt av lovene om skatte- og skattespørsmål og veiledende i en periode på 10 år. Dessuten:
- dataene knyttet til din CV og søknadsforespørselen din vil bli oppbevart i to år;
- dataene som ble brukt til å sende nyhetsbrevet vil bli oppbevart til forespørselen din om kansellering;
- dataene som brukes til softspam-kommunikasjon vil bli oppbevart til forespørselen din om kansellering eller i to år fra forrige gang du uttrykte interesse for 3Labs Srl (for eksempel ved å kontakte oss via nettstedet);
- for vilkårene for kansellering av data behandlet av informasjonskapsler kan du finne informasjonen i vår Retningslinjer for informasjonskapsler.
Ved slutten av oppbevaringsperioden vil dine personopplysninger bli slettet eller gjort irreversibelt anonyme.

9. Lenker til tredjeparts nettsteder og sosiale nettverk
Nettstedet kan inneholde lenker til og fra nettsidene til våre partnere, så vel som til annonsører og sosiale nettverk. Vær oppmerksom på at databehandleren ikke påtar seg noe ansvar for personopplysningene som kan samles inn gjennom disse nettstedene og bruken av de relaterte tjenestene, og at hvis brukeren følger en lenke til noen av disse nettstedene, er han invitert til å konsultere personvernreglene gitt av hver ekstern part med hensyn til nettstedet.

10. Hva er mine rettigheter og hvordan kan jeg beskytte personvernet mitt?
I forhold til dine personopplysninger og i samsvar med bestemmelsene i GDPR, informerer 3Labs Srl deg om at du har rett til å be om: 

 • tilgang til dataene dine; 

 • endring og retting av eventuelle feil i våre databaser knyttet til dine data; 

 • kansellering av dataene dine hvis de holdes i fravær av de juridiske betingelsene; 

 • begrensning av behandlingen av dataene dine; 

 • motstand mot databehandling;

 • dataportabilitet. 

Eventuelle modeller og mer informasjon er også tilgjengelig her: https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1089924.

I tabellen nedenfor viser vi deg i detalj hvordan du utøver rettighetene dine:

DIN RETT

HVORDAN KAN DU TRENE DET?

adgang

Du kan be om å:

 • Be om bekreftelse om enhver behandling som angår dine personopplysninger;

 • Få en kopi av dine data;

 • Gi deg annen informasjon om dine personopplysninger som ikke allerede er til stede i denne uttalelsen.

Retting

Du kan be om retting av unøyaktige eller ufullstendige personopplysninger.

Før vi fortsetter med rettingen, vil vi verifisere nøyaktigheten av dataene i arkivene våre.

Kansellering/

Rett til å bli glemt

Du kan be om sletting av dine personopplysninger, men bare hvis:

 • Oppholdet deres er ikke lenger nødvendig i forhold til formålene de ble samlet inn for; 

 • Du har nektet ditt samtykke tidligere utlånt (hvor behandlingen er basert på samtykke);

 • Behandlingen har blitt utført på en slik måte uekte;

 • Det er nødvendig å overholde en juridisk forpliktelse som 3Labs Srl er underlagt (i forhold til en ordre fra en myndighet).

Begrensning

Du kan be om å begrense dine personlige data, men bare hvis:

 • Deres nøyaktighet har allerede blitt bestridt;

 • De er ikke lenger nødvendige for formålene de ble samlet inn for, men det er en juridisk tvist angående bruken av dem;

Etter din forespørsel om begrensning, bruken av dine personlige data det er imidlertid tillatt når: 

 • Ditt samtykke består imidlertid;

 • Det er nødvendig å utøve eller motstå rettslige skritt;

 • Å beskytte rettighetene til en annen fysisk eller juridisk person som er involvert i behandlingen.

Bærbarhet

Du kan be om en kopi av dine personopplysninger i et strukturert, lesbart og ofte brukt format. 

Motstand

du kan motsette seg behandlingen av dine personopplysninger når som helst som angår deg når:

 • grunnlaget for lovligheten av behandlingen er legitim interesse av eieren;

 • personopplysningene behandles for direkte markedsføringsformål herunder profilering i den grad det er knyttet til slik direkte markedsføring.

Når du protesterer:

 • til behandling av personopplysninger for direkte markedsføringsformål de vil ikke lenger bli behandlet for disse formålene;

 • i tilfelle eierens legitime interesse, behandlingen vil bare kunne fortsette hvis han kan påvise at det foreligger tvingende legitime grunner til å fortsette til den behandling som går foran interessentens interesser, rettigheter og friheter eller for vurdering, utøvelse eller forsvar av en rettighet i retten.

Det er også mulig å utøve retten til å protestere på automatiserte måter som bruker tekniske spesifikasjoner, slik som de som er gjort tilgjengelige på nettstedet på den personlige siden og i e-postene (lenke for kansellering).

3Labs Srl garanterer at enhver forespørsel angående dine rettigheter vil bli bekreftet innen tretti dager etter mottak.

11 Kan jeg klage?

Du har rett til å sende inn en klage til garantimyndigheten for beskyttelse av personopplysninger, dersom du mener at behandlingen utført av 3Labs Srl ikke er i samsvar med bestemmelsene i den europeiske forordning nr. 679/2016 og nasjonal lovgivning. 
I Italia er den kompetente myndigheten garantisten for beskyttelse av personopplysninger, hvis kontaktinformasjon er tilgjengelig på adressen http://www.garanteprivacy.it/. 
Mer informasjon og eksempeldokumentet som skal brukes til klagen finner du her: https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524 Videre, dersom vilkårene forutsatt i art. 78 og 79 i GDPR, har du rett til å anke til den kompetente rettsmyndigheten.

12 Eventuelle endringer

Informasjonen vi gir deg nå kan endres over tid, når behandlingsaktivitetene, dataene som samles inn eller når lov- eller forskriftsendringer skjer, eller i tilfelle teknologiske utviklinger. Vi anbefaler derfor at du med jevne mellomrom konsulterer denne personvern- og informasjonskapselspolitikken, som alltid er oppdatert på denne siden.